3. izbornoj jedinici Pariza kartica
Karta 3-Parizu