7. izbornoj jedinici Pariza kartica
Karta 7-Parizu