9. izbornoj jedinici Pariza kartica
Karta 9 okruga u Parizu